POSbeer.org Kaikki Oluesta
The Finnish Beer Portal
 

[]

 Finnish Sahti

Sahti litterature is scarce (in english especially) but here I have listed some books worth hunting.

Sahti books

Sahtikirja (Sahtibook)
Author: Ulla Asplund
Publisher: 1990 Suomen Sahtiseura - Finnish Sahti Society, Finland
ISBN 952 90 2174 7
157 pages, hard cover, black and white pictures, A4 size
Vom Halm zum Fass
Author: Matti Räsänen
Publisher: 1975 Oy Weilin + Göös Ab, Finland
Special Publication No. I: Finland's Indigenous Beer Culture
Author: Peter Ovell
Publisher: 1996 Perinteisen Oluen Seura, Finland
ISSN 1239-470X
20 pages, soft cover leaflet, B4 size
Small-scale Brewing
Author: Ilkka Sysilä
Publisher: 1997 Ilkka Sysilä, Finland
ISBN 952 90 9061 7
278 pages, soft cover, black and white pictures, A5 size
Contains a chapter 'The Genuine Finnish Sahti' that describes the brewing methods, equipments and recipies. Pages 245-268.

Other related books

Gotlandsdricka. Traditionell kultur som regional identitetssymbol.
Author: Anders Salomonsson
Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund, nr 10.
Karlstad 1979. 214 s.
ISBN 91-7400-106-X / ISBN 91-7400-107-8
Gotlandsdricka är en på ön kvarlevande form av maltdryck. Denna är gjord på mältat korn och enris och har här valts som forskningsobjekt i en etnologisk studie av kulturell förändring och konstans. Varför brygger man hemma, hur brygger man, vilka gör det och när drickes den? Svaren på dessa frågor redovisas med kompletterande historiska och geografiska utblickar.
Gotlandsdrickan
Author: Ingvar Andersson
Brewing gotlandsdricka in Bringes, Norrlanda (with Rut Berglund). GA 1980:150.
Saaremaa koduõlu
Author: Tormis Jakovlev
Exhibition catalog from Saaremaa Estonia summer 1999. 16 pages.

Kari Likovuori /  14.12.2001

 
17.1.2022 19:01

Tekijänoikeus © 2001-2002 Perinteisen Oluen Seura ry.